Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásahy 2013

 Účast členů u zásahu v roce 2013:

  Požár Technická pomoc Taktické cvičení HZS  Taktické cvičení okrsek  Požární asistence     
Bětík Ant.ml   5  1  1  1    
Bětík Bronislav  2  5  1  1      
Bureš Antonín   1  1    1    
Vojtěšek Josef  3  1  1  1    
Kedruš Roman            
Galetka František              
Čevela Martin  2 4  1  1  1    
Šimek Jan  1            
Šimek Miroslav              
Bětík Ant.st   4  1        
Číhal Přemysl              
Zlámal Jaroslav  1  2          
Kulhánek Tomáš  1  1        
               
               
               
               

10/2013 - 19.prosince v 23:38 hod - Požár nízké budovy, Halenkovice, stará hasičarna, RD Zadřinové. Výjezd jednotky v 23:46 hod s CAS 25/3500-M2R v počtu 1+3.Po příjezdu na místo zjištěn požár osobního vozidla a uskladněných palet u rodinného domu. Na místě přítomna již jednotka HZS Zlínského kraje ze stanice Otrokovice s technikou CAS 32 T 815 a CAS 20 T 815 Terrno. K lokalizaci a následné likvidaci bylo použito vysokotlakého proudu  a "C" proudu z těchto vozidel. Jednotky SDH obcí Spytihněv, Babice, Napajedla a Halenkovice se svými CAS ponechány v záloze na místě události. Po ukončení zásahu se jednotka vrací v 00:19 hod zpět na základnu. foto

9/2013 - 4.prosince v 16:05 hod - Požární asistence, Na žádost starosty obce a ředitele ZŠ ve Spytihněvi zajistily členové jednotky požární asistenci při vypouštění lampionů štěstí. Jednotka vyjela s vozidly CAS 25/3500 M2R v počtu 1+3 a DA-L1Z Ford Transit v počtu 1+1. Akce se konala na fotbalovém stadionu. Po ukončení akce byl proveden monitoring obce a jednotka se vrací na základnu. foto

8/2013 - 6. listopadu v 12:59 hod - Technická pomoc, čerpání vody, Spytihněv DPS. Zatopená výtahová šachta, nebezpečí elektřiny, voda v šachtě. Výjezd jednotky v 13:04 hod s CAS 25/3500-M2R v počtu 1+6. Po příjezdu na místo zjištěna zatopená výtahová šachta v Domě s pečovatelskou službou (DPS) do výše cca 1 m. Voda znečištěna hydraulickým olejem z kanystru, množství 15 l. Bylo zajištěno vypnutí přívodu el. proudu do výtahu, ten byl otevřen nouzovým ovládáním a nasazeno el. kalové čerpadlo Uniqua + 1 ks hadice "C". Olej byl zlikvidován pomocí sorbentu. Po vyčerpání maximálně možného množství vody bylo místo ohraničeno páskou a předáno odpovědné osobě. Ta byla poučena o situaci a o nutnosti přivolání odborné firmy na výtahy. Poté se jednotka vrací v 13:38 hod zpět na základnu. fotogalerie

7/2013- 21. října v 9:12 hod - Technická pomoc, náhrada nefunkčního zařízení, Spytihněv ČOV.  Výjezd jednotky v 9:17 hod s DA 12-L1Z Avia v počtu 1+3. Po příjezdu na místo zjištěna nefunkční technologie provzdušňování ČOV. K čerpání bylo nasazeno elektrické kalové čerpadlo Uniqua v počtu 2 ks a 3 ks hadice "C". Dále motorové kalové čerpadlo Heron + hadice "B". Po vyčerpání maximálně možného množství vody bylo místo události předáno odborné firmě k opravě. Poté se jednotka vrací v 11:46 hod zpět na základnu

6/2013- 14.srpna v 17:26 hod - Požár, lesní, polní porost, tráva. Spytihněv, po levé straně před obcí od Napajedel hoří pole s obilím. Výjezd jednotky v 17:30 hod s CAS 25/3500-M2R v počtu 1+5 . Po příjezdu na místo zjištěn požár strniště, který se majitel snažil oborat traktorem. Na místo přijíždí jednotka HZS ČR Zlínského kraje ze stanice Otrokovice s technikou CAS 24 Renault Midlum  a CAS 32 Tatra 815.Dále přijíždí jednotka SDHO Napajedla s CAS 8 Avia. Na místo se po ukonční zásahu dostavil na žádost velitele zásahu vyšetřovatel příčin požáru ze stanice HZS ZLK Zlín. Po ukončení asistence při dokumentaci vyšetřovatele a řízení dopravy na místě události se jednotka vrací v 18:08 hod zpět na základnu.

5/2013 - 12.června v 15:26 hod - Technická pomoc, čerpání vody ze sklepa, Spytihněv.  Výjezd jednotky v 15:30 hod v počtu 1+3 s DA 12-L1Z. Po příjezdu na místo zjištěno zatopení sklepních prostor spodní  vodou průsakem. Nasazeno bylo elektrické kalové čerpadlo Uniqua + 1 hadice"C". Po vyčerpání maximálně možného množství vody se jednotka vrací v 16:33 hod zpět na základnu.

4/2013 - 14.května v 10:51 hod - Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů. Spytihněv, odchyt ovcí. Výjezd jednotky v 10:54 hod v počtu 1+2 s CAS 25/3500-M2R a v počtu 1+1 s DA 12-L1Z. Po příjezdu na místo události již přítomna hlídka policie ČR OO Napajedla která si vyžádala náš výjezd. Ovce v počtu 2 ks se pohybovaly na hlavním silničním tahu komunikace I/55 zde blokovaly provoz a poté se nebezpečně přesunuly přes železniční trať Přerov-Břeclav do okolí průmyslového areálu Olšík. Po celou dobu policie ČR a hasiči monitorovali jejich pohyb, snažili se o zahnání do prostor vhodných pro odchyt. Ovce se přemístily po silnici směr obec Halenkovice a zmizely ve vysokém obilí. Policie předala místo události JSDH obce Spytihněv. Hasiči provedli monitoring a ve spolupráci se starostou obce zajistili skupinu mužů na zajištění a odchyt. Tito spolupracovali s majitelem. Místo události jim bylo předáno a poté se jednotka vrací v 12:26 hod zpět na základnu.

3/2013 - 7.května v 08:50 hod - Únik nebezpečných látek na vodní plochu, Spytihněv, únik nebezpečné látky na jezu na Moravě, není schopen identifikace.   Výjezd jednotky v 08:58 hod v počtu 1+3 s CAS 25/3500-M2R a v počtu 1+1 s DA 12-L1Z a motorovým člunem. Příjezd na místo události byl, součastně s jednotkou HZS ČR stanice Otrokovice která přijela s technikou CAS 24 Renault a motorovým člunem. Poté bylo velitelem zásahu oznámeno že se jedná o požárně taktické cvičení se zaměřením práce na vodní hladině při úniku neznámé ropné látky. Byly spuštěny oba motorové čluny, proveden monitoring hladiny proti proudu a zajištěny kotevní body po obou stranách řeky Moravy. Na místo přijíždí jednotka HZS ČR stanice Kroměříž s technikou TA-N-L1 Renault. Po spojení 120m norných stěn na břehu, tyto následně spuštěny na vodní hladinu pomocí člunů a ukotveny na obou březích. Poté byl sestaven a uveden do provozu separátor ropných produktů. Po ukončení cvičení se jednotky vrací v 11:17 hod zpět na své základny. článekfotogalerie, reportáž 12video - 8min

2/2013 - 26.dubna v 14:42 hod - Technická pomoc, čerpání vody z vodovodní šachty, fotbalový stadion. Výjezd jednotky v 14:44 hod v počtu 1+3 s CAS 25/3500 M2R.Po příjezdu na místo události nasazeno kalové elektrické čerpadlo Uniqua a elektrocentrála Heron na vyčerpání vody z prostoru šachty. Očištění stěn pomocí proudu "C" z CAS 25. Poté se jednotka vrací v 16:42 hod zpět na základnu.

1/2013 - 7.března v 11:01 hod - Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Spytihněv 455, odpadní voda ve sklepě. Výjezd jednotky v 11:02 hod v počtu 1+2 s CAS 25/3500 M2R. Po příjezdu na místo události zjištěno ucpání potrubí a voda ve sklepních prostorech bytovky. Voda odčerpána pomocí elektrického kalového čerpadla Uniqua a potrubí uvolněno pomocí CAS a tlakové vody. Po ukončení zásahu se jednotka vrací v 12:08 hod zpět na základnu.