Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásahy 2015

Účast členů u zásahů nebo činností v roce 2015:

  Požár Technická pomoc Taktické cvičení, prověřovací cvičení Požární asistence Technická pomoc, činnost pro obec    
Bětík Ant. ml 7 2 1 1 2    
Bětík Bronislav 6 6 1   2    
Bureš Antonín 5 4   1      
Vojtěšek Josef ml 8 5 1 2 3    
Galetka František       1      
Čevela Martin 7 4 1 2 3    
Šimek Jan 1   1 1      
Šimek Miroslav   1   1      
Bětík Ant. st 5 5   1      
Číhal Přemysl              
Kulhánek Tomáš 6 2 1        
Růžička Petr 8 7 1 1 4    
Zlámal Jaroslav   1     1    
Hruboš Petr 4 1 1   1    
Zlámal Jiří 1 1          
Chmel Daniele 1            
               
 

24/2015- 25.prosince v 14:42 hod - Požár, nízké budovy.Spytihněv 189. Požár digestoře v kuchyni. Výjezd jednotky v 14:48 hod s CAS 32/9000 S3R Tatra 815 v počtu 1+3 a poté s DA-L1Z Ford v počtu 1+1. Po příjezdu na místo zjištěn požár v kuchyni, který již byl lokalizován  občany pomocí přenosného hasícího přístroje. Příjezd naší jednotky byl současně s jednotkou HZS ZLK ze stanice Otrokovice s CAS 20 Tatra 815. Hasiči odvětrali prostory, postupně rozebrali skříňky a digestoř a vynesli mimo prostor domu. Po ukončení zásahu velitel jednotky HZS stanice Otrokovice předal místo požáru veliteli jednotky Spytihněv. Tato vyčkala do příjezdu vyšetřovatele zjišťování příčin požáru z HZS ZLK. Po celou dobu asistovala Policie ČR. Poté se jednotka vrací v 15:52 hod zpět na základnu. foto

.23/2015 - 2.listopadu v 13:05 hod - Požár, shromaždiště osob. Napajedla, Pod Kalvarií 90,přes 40 lidí uvnitř DPS pečovatelská služba.  Výjezd jednotky v 13:08 hod s CAS 32/9000  S3R Tatra 815 v počtu 1+2, s DA-L1Z Ford v počtu 1+2 a s VEA-L1 VW Passat v počtu 1+1. Po příjezdu na místo již zasahovala jednotka HZS Zlínského kraje stanice Otrokovice s CAS  20 Tatra 815 a automobilovým žebříkem AZ 30 Metz. Naše jednotka dostala za úkol provádět průzkum,evakuaci a záchranu osob ze zakouřených prostor. Během záchrany museli být prováděny i násilné vstupy do uzamčených bytů jejichž obyvatelé se nacházely na balkonech. Ze zakouřených bytů jsme vyvedly 3 osoby. V dýchací technice jsme také prováděli nasazení přetlakové ventilace a střídání na útočném proudu kdy docházelo k znovu rozhořívání ohniska. Místo se průběžně kontrolovalo termokamerou.Celkem 6 našich členů zasahovalo v dýchací technice. Na místě zasahovaly ještě profesionální jednotky HZS ZLK stanice Zlín a Uherské Hradiště a velící a řídící důstojník HZS. A dobrovolné jednotky Babice, Otrokovice, Kvítkovice. S evakuací a uzavřením místa zásahu pomáhala Policie ČR, o zraněné a evakuované osoby Zdravotní záchranná služba Otrokovice a Zlín. Po ukončení zásahu je naše jednotka odeslána v 14:30 zpět na základnu. 

Na zpáteční cestě se nám při odbočování na velmi nepřístupné(z důvodu rekonstrukce) místo bývalého parkoviště před hospodou stala technická závada na vozidle CAS 32/9000 Tatra 815. Vozidlo zablokovalo oba jízdní pruhy na hlavním tahu. I přes naši snahu zprůjezdnit cestu odtažením naší cisterny nákladním vozidlem firmy provádějící rekonstrukci se nám to nepodařilo. Proto jsme museli přes Krajské operační středisko povolat jeřáb ze stanice HZS Otrokovice. Mezitím jsme prováděly řízení dopravy na frekventovanám tahu. Policie ČR  odklonila dopravu na objízdnou trasu. Po příjezdu hasičů s technikou AV 14 Tatra 815 bylo naše vozidlo odtaženo a komunikace zprůjezdněna. Nakonec se nám podařilo i odstranit problém který nás nechál stát uprostřed hlavní cesty a to úplně upálený kontakt na jedné autobaterii.

22/2015 - 18.října v 8:13 hod - Únik nebezpečných látek na vodní plochu.Napajedla, Svatoplukova 932, Chmelnická lávka přes Moravu.  Výjezd jednotky v 8:17 s DA-L1Z Ford a přívěs se člunem v počtu 1+3 a s VEA - L1 VW Passat v počtu 1+1.  Po příjezdu na místo zásahu z předešlého dne vyčkala jednotka Spytihněv na příjezd ostatních jednotek. Na místo se v rychlém sledu dostavila  jednotka HZS Zlínského kraje ze stanice Otrokovice, jednotka SDH Napajedla, řídící krajský důstojník HZS ZLK, velící důstojník směny HZS ZLK, pracovníci odboru životního prostředí, pracovníci povodí Moravy. Po poradě o dalším postupu byla opět nebezpečná látka z vodní hladiny odstraňována pomocí člunů jednotek Otrokovice a Spytihněv. Po odstranění posledních, za celou noc naplavených zbytků nebezpečné látky byla norná stěna odstraněna a naložena k odvezení očištění na stanici HZS Kroměříž. Po očistě materiálu, člunů a osobních ochranných prostředků se jednotka vrací v 11:29 hod zpět na základnu.

21/2015 - 17.října v 7:31 hod - Unik nebezpečných látek na vodní plochu.Napajedla, Svatoplukova 932, Chmelnická lávka přes Moravu,znečištění.  Výjezd jednotky v 7:36 s DA -L1Z Ford a přívěs se člunem v počtu 1+3 a s VEA - L1 VW Passat v počtu 1+1.  Po příjezdu na místo zásahu vyčkala jednotka Spytihněv do příjezdu jednotky HZS Zlínského kraje stanice Otrokovice s technikou CAS 20 Tatra 815 s přívěsem se člunem a jednotky SDH Napajedla s CAS 8 Avia. Poté byl spuštěn na vodu náš člun i člun profesionálních hasičů a provádělo se jímání znečištěné vody se sorbentem která byla zachycena u norných stěn. Tyto byly nainstalovány v předešlém dni. Velitel zásahu na místě spolupracoval s pracovníky Odboru životního prostředí, poté se na místo dostavily tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje  a posléze i velící důstojník směny. Po odebrání veškerého znečištěného sorbčního materialu a zhodnocení situace se naše jednotka vrací v 15:   hod zpět na základnu. foto  info

20/2015 - 1.října v 20:14 hod - Požár,lesní,polní porost,tráva. Roštín,Bunč. Z Bunče k chatě Hubertka u ní do prava po lesní cestě. Výjezd jednotky v 20:16 hod s CAS 32 /9000 S3R Tatra 815 v počtu 1+3  a s DA - L1Z Ford v počtu 1+1 .   Po komplikovaném příjezdu na místo události po lesních úzkých cestách zjištěn požár lesní hrabanky v nepřístupném terénu. Členové jednotky se zapojují do hašení jednoduchými hasícími prostředky a naše cisterna je určena ke kyvadlové dopravě vody z obce Kostelany. Celkem jsme doplnily 27tis. litrů vody do další cisterny určené pro hašení. 
Na místě vyhlášen II.stupeň požárního poplachu. Zasahují profesionální jednotky z Kroměříže, Uherského Hradiště a Zlína. Dobrovolné jednotky z obcí Spytihněv, Boršice, Staré Město, Roštín, Salaš a Kostelany. Celkem 12 požárních vozidel.
Po snížení intenzity hoření a zamezení šíření požáru je naše jednotka v 1:50 hod odeslána zpět na základnu. Příjezd na základnu až v 2:27 hod z důvodu špatné sjízdnosti lesních cest.
Dohlídka požářiště místní jednotkou trvala do 6:30 hod. následujícího dne.
 info HZS   foto

19/2015 - 21.září v 10:21 hod - Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů. Spytihněv 520 , včelí hnízdo v Mateřské škole, dětské hřiště. Výjezd jednotky v 10:25 hod s DA-L1Z Ford Transit v počtu 1+3. Po  příjezdu na místo zjištěno velké včelí hnízdo v kořenech stromu. Nebezpečný hmyz ohrožoval děti a personál školky. Hasiči se vystrojili ochrannými prostředky a pomocí 2 ks aerosolových insekticidů hnízdo zlikvidovali. Poté bylo vykopáno z pod kořenů stromu a půda upravena. Personál MŠ byl poučen o kontrole daného místa.  Poté se jednotka vrací v 10:53 hod zpět na základnu.  foto

18/2015 - 18.září v 10:58 hod - Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů. Spytihněv 520 , včelí hnízdo na dětském hřišti v Mateřské škole. Výjezd jednotky v 11:03 hod s DA-L1Z Ford Transit v počtu 1+3. Po příjezdu na místo zjištěno hnízdo s nebezpečným hmyzem na dětském hřišti v MŠ, které ohrožovalo personál školky a děti. Po vystrojení ochrannými prostředky hasiči použily na likvidaci 2 ks aerosolových insekticidů. Poté bylo hnízdo vykopáno ze země , zlikvidováno a půda upravena do původního stavu. Personál MŠ byl poučen o dalším postupu a ke kontrole daného místa. Poté se jednotka vrací v 11:39 hod zpět na základnu. foto

17/2015 - 24.srpna v 17:36 hod - Požár, nízké budovy. Spytihněv 82, hoří plynový kotel. Výjezd jednotky v 17:41 hod s CAS 25/3500-M2R v počtu 1+3 a s VEA-L1 VW Passat v počtu 1+1. Poté vyjíždí i DA-L1Z Ford Transit v počtu 1+1. Po příjezdu na místo zjištěn požár plynového kotle a tepelné izolace ve sklepních prostorách domu. Na místě již byla hlídka Policie ČR OO Napajedla. Po odpojení přívodu plynu a elektřiny jednotka Spytihněv nasadila jeden útočný proud "C" do vnitřních prostor sklepu. Po vyhledání ohniska hoření bylo započato hašení za použití dýchacích přístrojů. Na místo přijíždí jednotka HZS Zlínského kraje stanice Otrokovice s technikou CAS 20 Tatra 815. Hasiči ze stanice Otrokovice v dýchací technice vyzbrojeni termokamerou posílily naši jednotku ve sklepních prostorech. Byla nasazena přetlaková ventilace k odvětrání sklepu. Po uhašení požáru byly prostory domu prohlédnuty termokamerou. Na místo se dostavil pohotovostní pracovník plynárenské služby s detektorem pro zjištění úniku plynu. Dále na místo přijíždí vyšetřovatel příčin požáru ze stanice HZS ZLK Zlín.Po zahájení vyšetřování se jednotka Spytihněv vrací v 18:39 hod zpět na základnu. foto

16/2015 - 15.srpna v 23:13 hod - Technická pomoc, odstranění stromu.Napajedla, Nábřeží, uvězněná auta u slepého ramene, kolem popadané stromy, u lávky.  Výjezd jednotky v 23:19 hod s CAS 25/3500-M2R v počtu 1+3. Po příjezdu na místo zjištěny popadané stromy na komunikaci, nebylo možno projet s osobními vozidly. Byla nasazena motorová pila Husqvarna, stromy byly postupně rozřezávány a uvolňována komunikace. Po zprůjezdnění celého úseku se jednotka vrací v 00:26 hod zpět na základnu. foto

15/2015 - 9.srpna v 13:08 hod - Požár, lesní, polní porost, tráva. Nedakonice, vedle trati hoří tráva směrem od Starého Města na Moravský Písek. Výjezd jednotky v 13:12 hod s CAS 25/3500-M2R v počtu 1+3 a s VEA- L1 Passat v počtu 1+1. Po příjezdu na místo události za obec Huštěnovice se jednotka Spytihněv zapojila do hasebních prací kolem železničních kolejí v úseku Huštěnovice směr Staré Město. Po uhašení ohnisek v tomto úseku a doplnění cisterny se jednotka přesunula na druhou stranu železniční tratě a pokračovala v hašení opět směrem Staré Město. Po uhašení ohnisek a vyprázdnění cisterny jsme byly odesláni na plnící stanoviště do obce Nedakonice. Zde probíhalo doplňování cisteren a přeskupování jednotek. Poté jsme byly odesláni zpět na úsek Staré Město - Huštěnovice a společně s jednotkou Hasičského záchranného sboru SŽDC Přerov monitorovali úsek a dohašovali doutnající ohniska. Po celou dobu zásahu byl zastaven provoz na železničním koridoru. U zásahu zasahovalo celkem 19 jednotek a byl vyhlášen III. stupeň požárního poplachu, tedy druhý nejvyšší. Poté se jednotka vrací v 15:07 hod zpět na základnu. Opět bylo zjištěno že nefungovaly elektronické hlásiče rozmístěné po obci Spytihněv.  foto  info

14/2015 - 3.srpna v 17:43 hod - Požár, polní porost, tráva. Spytihněv ze směru od Topolné. Výjezd jednotky v 17:47 hod s CAS 25/3500-M2R v počtu 1+3 a s DA-L1Z Ford v počtu 1+2. Po příjezdu na místo události, které se nacházelo na levém břehu řeky Moravy směrem ke Kněžpolskému lesu zjištěn požár hromady větví a dřevního odpadu po kácení. Tento se rozšířil na travní porost cca 30x40 metrů. Jednotka Spytihněv nasadila na lokalizaci a následnou likvidaci požáru 2 proudy "C" a pomocí hrabel a lopat rozebírala hromadu hořícího odpadu. Na místo se dostavilajednotka SDH Babice s technikou CAS 24 MAN, její členové pomáhali s rozebíráním hromady a jejich cisterna CAS 24 MAN doplňovala vodu do naší cisterny CAS 25. Poté se na místo dostavuje jednotka HZS Zlínského kraje z centrální stanice Zlín s technikou CAS 20 MAN. Po likvidaci požáru se jednotky Zlín a Babice vrací zpět na základnu. Jednotka Spytihněv ještě důkladně prolila místo vodou a poté se vrací v 18:44 hod zpět na základnu. Opět bylo zjištěno že nefungovaly elektronické prvky svolávání členů jednotky po obci Spytihněv. Rotační siréna již fungovala. foto

13/2015 - 22.července v 10:26 hod - Požár, lesní, polní porost, tráva.Spytihněv u Baťova kanálu, požár trávy na rohu s cyklostezkou u plechové boudy. Výjezd jednotky v 10:30 hod s CAS 25/3500-M2R v počtu 1+3 a s DA-L1Z Ford v počtu 1+1.  Po příjezdu na místo zjištěn požár trávy a náletových dřevin mezi chovným rybníkem a Baťovým kanálem v rozsahu cca 10 x15 m. Jednotkou Spytihněv byl vytvořen útočný proud "C" na uhašení. Na místo se dostavila jednotka SDH obce Babice s technikou CAS 24 MAN, tvořila na místě zálohu. Poté se na místo dostavujejednotka HZS Zlínského kraje stanice Otrokovice s technikou CAS 20 Tatra 815. Po uhašení a zadokumentování místa události se jednotky vrací v 10:47 hod zpět na své základny. Poté bylo na Obecním úřadě zjištěno že vůbec nefungovaly prvky svolávání členů jednotky. Rotační siréna ani elektronické hlásiče po obci Spytihněv. Situace byla nahlášena na Krajské operační a informační středisko (KOPIS) ve Zlíně.foto

12/2015 - 6.července v 21:00 hod - Technická pomoc, ostatní činnost pro obec, Spytihněv 359. Výjezd jednotky v 21:05 hod s CAS 25/3500 - M2R v počtu 1+3.Po příjezdu na místo události provedla jednotka požární asistenci u ohňové a světelné show ukončené ohňostrojem. Poté byl proveden monitoring okolí této akce a jednotka se vrací v 22:08 hod. zpět na základnu.

11/2015 - 29.června v 18:12 hod - Technická pomoc, ostatní činnost pro obec. Spytihněv 33. Výjezd jednotky v 18:13 hod s CAS 25/3500/0 - M2R v počtu 1+3  a s VEA - L1 Passat v počtu 1+1. Na místě jednotka provedla odčerpání a poté  pročištění ucpaného odtoku kanalizace od domu. Splašková voda ohrožovala majetek majitele domu. Použito bylo elektrické kalové čerpadlo Uniqua Cesspit, kanálový krtek, 3 hadice "C". Po zprůchodnění odtoku vody se jednotka vrací v 19:25 hod zpět na základnu.

10/2015 - 27.června v 21:31 hod - Požár, lesní, polní porost, tráva. Spytihněv. zahradnictví u Moravy k mostu na přístaviště. Výjezd jednotky v 21:37 hod s CAS 25/3500/0 - M2R v počtu 1+5 a s DA-L1Z Ford v počtu 1+3. Po příjezdu na místo, bývalé zahradnictví vedle Baťového kanálu zjištěn požár dřevin, klestí, odpadu a travního porostu. Jednotka Spytihněv nasadila 2 proudy "C" od rozdělovače na likvidaci požáru ze západní strany. Z východní strany nasazuje vysokotlaký proud jednotka SDH Babice s technikou CAS 24 MAN. Na místo přijíždí jednotka HZS Zlínského kraje stanice Otrokovice s technikou CAS 20 Tatra 815 , a přebírá si velení u zásahu. Dostavuje se i starosta obce, poté Policie ČR OO Napajedla. Po uhašení všech ohnisek požáru se jednotky vrací ve 22:05 hod zpět na základny.

9/2015 - 12.června v 10:23 hod - Technická pomoc, čerpání vody, Spytihněv, průmyslový areál. Výjezd jednotky v 10:28 hod s DA-L1Z Ford v počtu 1+3.  Po příjezdu na místo do průmyslového areálu Olšík zjištěna ucpaná odtoková roura a odpadní vodou přeplněná  šachta. Na odčerpání bylo nasazeno elektrické kalové čerpadlo Uniqua a hadice "C". Majitel byl poučen o nutnosti vyčištění odtoku. Po vyčerpání maximálně možného množství vody se jednotka vrací v 12:51 hod zpět na základnu.

8/2015 - 30.dubna v 16:45 hod - Technická pomoc, požární asistence. Na žádost prezidenta FC Slovácká Sparta Spytihněv, vyjela jednotka s DA - L1Z Ford v počtu 1+3 na požární asistenci při pálení čarodějnic na místním fotbalovém stadionu. Po ukončení akce byl proveden monitoring okolí a poté se  jednotka vrací v 19:40 zpět na základnu.

7/2015 - 4.dubna v 01:18 hod - Požár, nízké budovy. Spytihněv, požár chaty na Pěnném, Samota Německé. Výjezd jednotky v 01:25 hod s CAS 25/3500/0 - M2R v počtu 1+3 a DA - L1Z Ford v počtu 1+1. Po příjezdu na místo zjištěn požár podhledu střechy na chatě a u stěny uskladněného dřeva. Členové jednotky Spytihněv ve spolupráci s příslušníky HZS Zlínského kraje stanice Otrokovice v dýchací technice rozebíraly hromadu hořícího dřeva a strhávali hořící podhled. Na hašení bylo nasazeno z důvodu nedostupnosti pro cisterny plovoucí čerpadlo a proud "C". Místo bylo průběžně kontrolováno termokamerou. Na místě zasahovali HZS Zlínského kraje stanice Otrokovice s technikou CAS 20 Tatra 815 a CAS 32 Tatra 815, JSDHO Spytihněv s CAS 25/3500/0 - M2R a DA - L1Z Ford, JSDHO Babice s CAS 24 Man, JSDHO Napajedla s CAS 8 Avia. Přítomna Policie ČR OO Napajedla a Městská Policie Napajedla. Po likvidaci požáru na místo povolán vyšetřovatel příčin požáru ze stanice HZS ZLK Zlín. Po ukončení vyšetřování byla jednotka odeslána v 02:40 hod zpět na základnu. HZS

6/2015 - 1.dubna v 11:18 hod - Technická pomoc, čerpání vody,Spytihněv, odpočtová vodovodní šachta plná vody. Výjezd  jednotky v 11:22 hod s CAS 25/3500/0 - M2R v počtu 1+5. Po příjezdu na místo zjištěna zatopená vodovodní odpočtové šachta, nebylo možno odečíst hodnoty vodoměrů a pustit kulový kohout k zásobování vodou na hřbitov. Na vyčerpání bylo nasazeno elektrické kalové čerpadlo Uniqua napojené na elektrocentrálu Heron umístěnou na CAS 25. Po vyčerpání maximálně možného množství vody se jednotka vrací v 11:42 hod zpět na základnu. foto

 

5/2015 - 1.dubna v 7:55 hod - Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Spytihněv 31, spadlý vzrostlý strom na střeše domu.  Výjezd jednotky v 8:00 hod s CAS 25/3500/0 - M2R v počtu 1+5. Po příjezdu zjištěn spadlý strom na střeše domu, zavěšen v drátech přívodního vedení el. energie do domu. Na místě již přítomna jednotka HZS Zlínského kraje stanice Otrokovice s technikou CAS 24 Tatra 815. Po dohodě s velitelem zásahu, zajistil velitel družstva Spytihněv  z místní firmy vysokozdvižnou plošinu Avia. Poté bylo strom postupně odvětvován z koše plošiny pomocí motorové pily. Po úklidu větví a našpalkovaných kusů stromu byl na místo povolán automobilový jeřáb AV 14 Tatra 815 ze stanice Otrokovice. Vyvrácený kmen byl zajištěn lanem na jeřábu a kontrolovaně pokácen. Při odjezdu vysokozdvižné plošiny Avia, bylo  ještě nutno  pomocí jeřábu a poté ještě navijáku automobil Avia vyprostit z travnatého a svažitého povrchu. Poté se jednotka vrací v 11:09 hod zpět na základnu. fotočlánek

4/2015 - 20.února v 15:09 hod - Technická pomoc, ostatní činnost pro obec.Spytihněv 419, ucpaná výpusť z chovných sádek. Výjezd jednotky v 15:11 hod s CAS 25/3500 - M2R v počtu 1+3. Po příjezdu k místní rybárně bylo z CAS 25 nataženo hadicové vedení "C" a pomocí kanálového krtka bylo potrubí a výpusť pročištěna. Voda byla doplňována do CAS 25 elektrickým kalovým čerpadlem z přírodního zdroje. Spotřebováno bylo cca 10 500 l vody. Po ukončení činnosti se jednotka vrací v 16:10 hod zpět na základnu.

3/2015 - 19.února v 16:57 hod - Záchrana osob a zvířat z vody. Spytihněv. záchrana osoby z ledu, pod zahrádkami,slepé rameno Moravy. Výjezd jednotky v 17:03 hod s DA-L1Z Ford s PLO (přívěs lodní se člunem) v počtu 1+4  a výjezd s CAS 25/3500 - M2R v počtu 1+2. Po příjezdu na místo u garáží se průzkumem nezjistila žádná osoba ve vodě. Jednotka pokračovala v jízdě podél řeky Moravy a slepého ramena. Poté v dálce spatřila osobu volající o pomoc, oblečenou v hokejové výstroji. Po příjezdu na místo zjištěno že na ledové ploše se nachází propadlá osoba držící se okraje ledu taktéž oblečená v hokejové výstroji. Z jedné strany byl na vodní hladinu spuštěn člun a členové se pokoušeli dostat k osobě. Další skupina  se vyzbrojila záchrannými prostředky a hasič oblečený do suchého ochranného obleku se pomocí nastavovacího žebříku jištěn lanem z břehu dostal až k topící se osobě. Tato byla vytažena z vody a dopravena pomocí žebříku na břeh. Až v tento okamžik nám bylo oznámeno že se jedné o prověřovací cvičení o kterém nikdo z členů neměl ani nejmenší potuchy. Prověřovala se činnost jednotky při záchraně osoby z ledu, dojezdové časy na místo události a hlavně funkce nového systému svolávání a to koncových prvků elektronické sirény, které jsou umístěny po celé obci na 37 místech. Poplach nám byl vyhlášen z Krajského operačního a informačního střediska (KOPIS). Po ukončení zásahu, vyhodnocení cvičení a úklidu použitých prostředků se jednotka vrací v 17:26 hod zpět na základnu.

2/2015 - 14.února v 12:08 hod - Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, Spytihněv 326.  Výjezd jednotky v 12:13 hod s CAS 25/3500/0 - M2R v počtu 1+5.  Po příjezdu na místo události, byl před domem přítomen majitel, zjištěno zatopení sklepních prostor domu, ohrožení majetku a plynového kotle vlivem tání sněhu. Toto vzniklo z poškozené kanalizační přípojky. Voda byla vyčerpána el. kalovým čerpadlem Uniqua. Závada na přípojce kanalizace byla čištěna pomocí kanálového krtka. Toto se nezdařilo protože odtok byl ucpán zborcením betonových dílců. Majitel byl poučen o dalším postupu a o nutnosti rekonstrukce. Poté se jednotka vrací v 12:48 hod zpět na základnu.

1/2015 - 1.ledna v 16:45 hod - Technická pomoc, požární asistence. Na žádost starosty obce zajistily členové jednotky organizaci a požární asistenci u Novoročního ohňostroje. Jednotka vyjela v počtu 1+7 s DA-L1Z Ford Transit. Akce se konala před Kulturním domem a přichystaný ohňostroj přijel odpálit profesionální odpalovač firmy, která tuto atrakci pro obec sestavila. Po ukončení akce byl proveden monitoring okolí a jednotka se vrací na základnu.